Mapy

Informacje o projekcie

Projekt pn. „System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko Pomorskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Rozwoju Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego dla Działania 4.2 Rozwój Usług i Aplikacji dla Ludności. Wartość realizacji Projektu to 10 100 066,65 zł.

Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie systemu ewidencji dróg oraz systemu zarządzania drogami wojewódzkimi w  województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków drogowo – ruchowych mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg.

W zakresie prac objętych Projektem przewidziano dostawę oprogramowania dziedzinowego i narzędziowego do wykonywania prac statutowych przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów, min. stacje robocze, laptopy, tablety, smartfony, moduły i anteny GPS, monitory do Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym oraz urządzenia pomiarowe, analizujące oraz informujące o aktualnej sytuacji na drogach wojewódzkich – stacje meteorologiczne, stacje monitoringu, stacje rejestrujące ANPR (analizujące tablice rejestracyjne pojazdów), znaki i tablice zmiennej treści VMS.

Beneficjent projektu

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Podmiot odpowiedzialny za realizację

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Nadzór Techniczny Wykonawca Projektu – Lider Wykonawca Projektu – Partner
dogmedia Krzysztof Zawadzki
Janowo 61
86-070 Dąbrowa Chełmińska
Geopolis Sp. z o.o.
ul. Włocławska 167
87-100 Toruń
MCX Telecom Sp. z o.o.
ul. Gotarda 9
02-683 Warszawa

Galeria