Mapy

 • Utrudnienia zimowe

   

 • Utrudnienia drogowe

   

 • Warunki meteorologiczne

   

 • Monitoring dróg

   

6Rejonów
1 700km dróg
47Kamer
9Stacji meteo
4Stacje VMS

Informacje o projekcie

Projekt pn. „System Ewidencji i Zarządzania Drogami Wojewódzkimi Województwa Kujawsko Pomorskiego” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 w zakresie Rozwoju Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego dla Działania 4.2 Rozwój Usług i Aplikacji dla Ludności. Wartość realizacji Projektu to 10 100 066,65 zł.Celem bezpośrednim Projektu jest stworzenie systemu ewidencji dróg oraz systemu zarządzania drogami wojewódzkimi w województwie Kujawsko – Pomorskim poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów teleinformatycznych, wykorzystujących najnowsze technologie pozyskiwania, przetwarzania i przesyłania danych. Jako cel główny Projektu założono usprawnienie zarządzania drogami wojewódzkimi Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz dostęp do informacji w zakresie infrastruktury drogowej oraz warunków drogowo – ruchowych mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz użytkownikom dróg.W zakresie prac objętych Projektem przewidziano dostawę oprogramowania dziedzinowego i narzędziowego do wykonywania prac statutowych przez pracowników Zarządu Dróg Wojewódzkich, dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów, min. stacje robocze, laptopy, tablety, smartfony, moduły i anteny GPS, monitory do Centrum Zarządzania Ruchem Drogowym oraz urządzenia pomiarowe, analizujące oraz informujące o aktualnej sytuacji na drogach wojewódzkich – stacje meteorologiczne, stacje monitoringu, stacje rejestrujące ANPR (analizujące tablice rejestracyjne pojazdów), znaki i tablice zmiennej treści VMS.

Beneficjent ProjektuWojewództwo Kujawsko – PomorskiePodmiot odpowiedzialny za realizacjęZarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczyul. Dworcowa 8085-010 Bydgoszcz
Nadzór Technicznydogmedia Krzysztof ZawadzkiJanowo 6186-070 Dąbrowa Chełmińska
Wykonawca Projektu – LiderGeopolis Sp. z o.o.ul.Włocławska 16787-100 Toruń
Wykonawca Projektu – PartnerMCX Telecom Sp. z o.o.ul. Gotarda 902-683 Warszawa

Galeria